Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Αθήνα, Νοέμβρης 2012, Συνέδριο Δραματοθεραπείας και Παιγνιοθεραπείας.

σκιά μητέρας 5 σκιά μητέρας 1 σκιά μητέρας 6
σκιά μητέρας 2 σκιά μητέρας 3 σκιά μητέρας 4