Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΜΗΔΕΙΑΣ

Γαύδος, Ιούλης 2013, Σεμινάριο Ψυχόδραμα και Οικολογία.

1αφίσα σκιά 4 σκιά 2 η σκιά της Μήδειας
σκιά 3 σκιά 1 σαρακήνικο μπερντές
 Πρόβα θέατρο γαύδος 1